TUNÇKÜL ÇİMENTO
Tunçkül Çimento Mineral Katkılar İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de , TS EN 450 Standardı kapsamında hazırlan numune alma planına göre numuneler belirlenen periyotlarda alınarak gerekli deneyler yapılır, standarda uygun ürün üretilir. Üretim Tesislerinde sadece 45µm analizleri yapılır. Zira tek değiştirilebilecek parametre budur. Beyan edilen %25±10 incelik sağlanacak şekilde seperatör ayarlanır.

Tunçkül Tesisinde; seperasyon işlemine tabii tutulacak kaba kül, Tunçbilek EÜAŞ ( Elektrik Üretim Anonim Şirketi) İşletmesi’ ne ait, her biri 600 ton kapasiteli Silo 1 ve Silo 2 ham kül silolarından, doluluk oranlarına göre alınır.

Seperasyon işlemi sonrası elde edilen uygun ürün, 500 ton kapasiteli Silo 1 silosuna alınır. Seperasyon sonucu ayrılan ve atık kül olarak nitelendirilen kaba kül ise Termik Santral atık kül sahasına gönderilmek üzere; helezon, elevatör ve havalı bantlar vasıtasıyla Silo 3 (Atık Silosu)’ e sevk edilir. Tunçkül Tesisinin seperasyon kapasitesi maksimum 60 t/h’ dir.DEVAMI


 
TUNÇBİLEK UÇUCUKÜL SEPERE TESİSİMİZ
E.Ü.A.Ş. Tunçbilek Termik Santrali sınırları içinde kurulu tesis, termik santralden çıkan uçucu külü değerlendirmek üzere faaliyet göstermektedir.

E.Ü.A.Ş. Tunçbilek Termik Santraline ait elektro filtrede DEVAMI 
MİNERAL ÇİMENTO KATKILARI
Mineral çimento katkıları, beton yapımında kullanılan çimentonun, suyun, agreganın ve fiber donatının dışında, beton karışımının içerisine karılma işleminden hemen önce ve karılma işlemi esnasında katılan ince taneli mineral katı parçacıklardır.Volkanik kül, volkanik tüf, diyatomlu toprak, pişirilmiş kil,uçucu kül, granüle yüksek fırın cürufu, silis dumanı beton yapımında DEVAMI

 

 
UÇUCU KÜL: GÜNÜMÜZÜN PUZOLANI

Bugün Amerika Birleşik Devletleri’nde tükettiğimiz elektriğin yarısından fazlasını kömür yakan termik santralleri üretmektedir. Fakat bu santraller elektriğe ilave olarak yaygın beton ürünlerinin performansını geliştirmekte hızla önemli bir bileşen haline gelen bir malzeme üretmektedir.

Bu malzeme uçucu küldür.
Uçucu kül kömürün yanmayan mineral kısmını oluşturur. Termik santralde kömür kullanıldığında kömür ilk olarak toz inceliği için öğütülür. Termik santrallerinin kazanına hava ile üflendiğinde karbon yanar uçar – ayrılan erimiş partiküller silisyum alüminyum ve kalsiyum bakımından zengindirler. Katılaşmış bu partiküller mikroskobik olarak camsı kürelerdir, termik santralleri bacasından dışarıya uçmadan biriktirilirler- bu yüzdende ürünün ismi: Uçucu küldür.

Kimyasal olarak uçucu kül bir puzolandır. Kireç (kalsiyum hidroksit) ile karıştırıldığında puzolanlar hidrolik bileşikler biçiminde bağlanırlar. Uçucu kül içeren betonlar daha sağlam, daha dayanıklı, kimyasal etkilere karşı daha dirençli hale gelmektedirler.
Devamı için....
SİTE KULLANIM ŞARTLARI WEB ÇÖZÜMLERİ